Wat we doen

 • Schoolontwikkeling & analyse
  Essentieel bij schoolontwikkeling is het creëren van samenhang en eigenaarschap. Hoe beïnvloeden alle verschillende processen in school elkaar? Wat zijn de kritische succesfactoren waardoor we de school in beweging krijgen en houden? Hoe geef ik als schoolleider mijn team inzicht in de veranderprocessen? Hoe zorg ik ervoor dat mijn team niet verdwaalt maar samenhang ervaart in alle dingen die we doen? Hoe beheers ik de werkdruk voor mijn teamleden in alle ontwikkelingen die op ons af komen? En hoe zorg ik dat al mijn teamleden aangehaakt blijven en toch hun eigen ontwikkelplan kunnen volgen?

  Vragen die wij herkennen en waar we graag antwoord op willen geven. Wij bieden je in korte tijd een haarscherpe analyse waarbij de kritische factoren voor jullie specifieke schoolsituatie in kaart worden gebracht.

  We gaan op zoek naar het vliegwiel, de talenten, de krachtbronnen, de katalysator die de hele schoolontwikkeling een boost gaat geven. We integreren de verschillende trajecten die binnen de school lopen en zorgen voor focus. Vervolgens ontwerpen we samen met de school een passend ontwikkelingstraject. Schoolontwikkeling draait namelijk ook om eigenaarschap. Wij zetten onze kwaliteiten zo in dat het team zelf eigenaar wordt van de eigen schoolontwikkeling. Het resultaat is een gedreven en enthousiast team wat weet wat de stip op de horizon is en welke concrete mijlpalen bereikt gaan worden.

  We hebben ook veel ervaring in het vormgeven van strategisch beleid en daaraan gekoppeld de schoolplannen. Bij onze projecten hieronder krijgt u een indruk van onze creatieve en out-of-the-box vormgegeven trajecten om de ontwikkelingen van vandaag en de uitdagingen van de toekomst ambitieus met elkaar te verbinden.

 • Teamtraining
  Wij ontwerpen teamtrainingen op maat. Het vakmanschap van de leerkracht(en) en het meesterschap van de schoolleider zijn daarbij ons uitgangspunt. In onze aanpak leggen we verbindingen tussen de verschillende ontwikkelingen in een school. Basiselementen in onze trainingen zijn: Eigenaarschap, zelfvertrouwen, samen leren en ontdekken. Wij geloven dat er veel meer talent, energie en daadkracht zit in leerkrachten dan we vaak zien. En dat goed onderwijs begint bij goede leerkrachten.

  Vanuit de praktijk in de klas, met de voeten in de klei, verbinden wij ons met teams en stemmen af op de specifieke situatie, op de cultuur en de eigen uitdagingen waarvoor je als team staat. Op weg naar Passend Onderwijs, excellentie, talentgericht werken of andere kenmerkende uitdagingen waar scholen van nu voor staan.

  We kunnen ook schoolleiders ondersteunen in het samen ontwerpen van trajecten waarbij de schoolleider zelf in charge blijft en het grootste deel van de uitvoering samen met zijn/haar team doet. Ook dat doen we op maat. Vanuit onze ervaring dat je als schoolleider eigenaar wilt blijven samen met je team van jullie eigen gekozen ontwikkelingen.

 • Talentbegeleiding
  Wij gaan uit van een leven lang leren.  Samen bouwen we aan een lerende organisatie waarin iedereen eigenaar is van zijn of haar eigen leerproces. Een professionele leergemeenschap van kinderen, ouders en leerkrachten. Een omgeving waarin talenten van alle betrokkenen tot bloei komen.

  Talentbegeleiding bij kinderen
  Kinderen leren door ontdekken, door betekenis geven. Dat betekent dat zij samen met de leerkracht doelen stellen, plannen maken en evalueren, resultaten analyseren en groei en leren samen vieren. Als kind invloed hebben op het onderwijs wat je krijgt van je leerkracht. Je als kind verantwoordelijk voelen voor je eigen resultaten omdat je daarop aangesproken wordt. Omdat je gestimuleerd wordt om daarin je eigen plan te trekken, je eigen talent te ontdekken. Deze manier van kijken en werken zorgt ervoor dat leerkrachten en ouders daadwerkelijke veranderingen zien bij hun kinderen. Wij denken vanuit talent en beginnen waar teams willen beginnen, hier en nu, in de praktijk.

  Talentbegeleiding bij ouders
  Samen bouwen aan een professionele organisatie waarin een heldere samenwerking met ouders is gerealiseerd. Omdat kinderen ervaren dat een constructieve samenwerking tussen leerkrachten en ouders voor een stabiele basis zorgt. De basis om je vrij te voelen om je zelf te durven verliezen in lef tonen, in experimenteren, in leren, in je talent ontdekken door vallen en opstaan. Er gaat geen energie verloren in de afstemming tussen school en thuis. Wij begeleiden teams en ouders in het leren samenwerken op basis van gelijkwaardige ongelijkheid.

  Talentbegeleiding bij leerkrachten
  Weet jij als leerkracht wat jouw unieke talent is, wat jou onvervangbaar maakt? Kun jij je talenten volop kwijt in je team, in het samen werken aan een mooie school? Wij begeleiden leerkrachten in het ontdekken van hun eigen talenten en die van anderen. Wij gaan er vanuit dat je kunt bloeien in een omgeving waarin jouw talent wordt opgemerkt en voeding krijgt. En dat je zelf aan zet bent en invloed hebt op die omgeving. Eigenaar zijn van je eigen ontwikkeling omdat je weet dat jouw bijdrage uniek en onvervangbaar is op deze plek, in dit team, in deze school.

 • Interimprofessionals
  Goed leiderschap is een essentieel onderdeel binnen iedere schoolorganisatie. Elk team heeft een leider nodig. De invulling van dat leiderschap verschilt van tijd tot tijd. Met onze ruime ervaring als schoolleiders in het primair onderwijs zijn we uitstekende kandidaten voor een interim opdracht. We hebben op verschillende scholen succesvolle interim projecten uitgevoerd. Dankzij onze analytische kwaliteiten kunnen we samen met u de opdracht scherp formuleren en vervolgens uitvoeren. Daardoor heeft u vooraf zicht op de inhoud van de kwaliteit die wij beloven. Door onze ruime ervaring  beschikken we over expertise op alle deelgebieden binnen het takenpakket van een schoolleider PO. In overleg bepalen we wie van ons de opdracht zal uitvoeren.