Persoonlijke drijfveren in beeld

Als gecertificeerd partner van Management Drives hebben wij al voor veel professionals een persoonlijk profiel verzorgd. We geven een uitgebreide terugkoppeling. In deze terugkoppeling staan we stil bij jouw gedragspatronen. Daarin spelen voorkeur en verwerping een belangrijke rol. De combinatie van die twee zorgt ook voor een energiebalans. Je krijgt duidelijk in beeld wat je energie kost en wat voor jou grote energiewinst oplevert. Een terugkoppeling op je mindset laat zien welk gedrag jou onder druk het meest bezig houdt. Management Drives is een kwalitatief hoogwaardig instrument om je persoonlijke effectiviteit te vergroten.

 

Op teamniveau geeft Management Drives een gezamenlijke taal aan het team waarmee waarderend naar alle drijfveren vorm gegeven kan worden aan duurzame teamontwikkeling. Wij kunnen naast de persoonlijke profielen ook teamprofielen verzorgen.