Werken vanuit de bedoeling

Het team en MT van De Vlashof in Tilburg hebben we begeleid bij het vormgeven van nieuwe richtinggevende uitspraken. Gebaseerd op het boek ‘Anders Vasthouden’ van Wouter Hart hebben we een waardevol traject vormgegeven met als resultaat dat het team van De Vlashof werkt vanuit de bedoeling en zich bij hun keuzes laat leiden door de breed gedragen sleutelprincipes. Het team van De Vlashof maakt iedere dag het verschil voor hun kinderen!