Tweedaagse ‘Leren met plezier’

Help ons als team van De Fontein een gedragen visie op leren te formuleren

Dat was de opdracht die we meekregen na onze analyse van de stand van zaken op het gebied van schoolontwikkeling. Op 26 & 29 hebben we deze opdracht met succes uitgevoerd.

We hebben in twee dagen 38 teamleden van De Fontein laten ervaren wat het is om eigenaarschap naar jezelf toe te trekken. Door middel van afwisselende werkvormen leerden de teamleden elkaar en elkaars drijfveren beter kennen. Kennis en ervaringen werden ruim gedeeld. Collega’s kregen het podium om hun expertise te laten zien op het gebied van hersenontwikkeling, ervaringsgericht leren, samenwerkend leren en kijken naar kernkwaliteiten bij kinderen. De ontdekking dat kennis niet altijd van buiten hoeft te komen geeft zelfvertrouwen. Trots op wat je als team in huis hebt en waar je samen van kan genieten.

De tweede dag heeft het team eigenaarschap laten zien door samen keuzes te maken en focus aan te brengen. De visie op het leren van kinderen is expliciet gemaakt. De nieuwe visie is meteen concreet gebruikt om de bestaande ontwikkelplannen aan te passen, richting te geven en rijker te maken.

Zo leren kinderen en daarom doen we op De Fontein….