Teamcoaching

Voor een grote kinderopvangorganisatie verzorgen wij de coaching van de teams op de verschillende locaties. De teamcoach faciliteert en stimuleert het samen leren en ontwikkelen van zelfsturing door de pedagogisch medewerkers.