Tweedaagse Schoolplan

Dit is echt ons eigen plan!

De opbrengst van twee dagen intensief als team bepalen wat de komende 4 jaar focus krijgt in de schoolontwikkeling. Samen met het team van Evangelische basisschool De Oase hebben we een complete leercirkel doorlopen. De eerste dag zijn we gestart met het vieren van wat de school nu al zo mooi maakt. Vol trots deelden collega’s hun passie met elkaar. In gezamenlijkheid werd er gedroomd over De Oase in 2020. Deze dromen over waardevol onderwijs voor waardevolle kinderen hebben we in de tweede dag concreet gemaakt en verbonden met het strategisch beleid van de schoolvereniging. Op alle thema’s zijn de eerste concrete stappen al gepland voor het komende schooljaar. De opbrengst is daarmee niet alleen een nieuw schoolplan maar ook eigenaarschap bij het team. Samen hebben ze gevierd en verder gekeken!