Studiedag ‘Visie op leren’

Samen met het mooie team van De Bron uit Enschede hebben we een dag ingevuld rondom het thema ‘leren’. Het team van De Bron vormt al een tijd een professionele leergemeenschap. Om het leren van de kinderen en het leren van de leerkrachten aan elkaar te verbinden zijn we gestart met het herijken van de gezamenlijke missie en visie. Waar zijn wij van? Waarom doen we ons werk nou eigenlijk? Alle leerkrachten presenteerden hun visie op leren. De uitwisseling van deze verhalen levert bouwstenen op voor het nieuwe schoolplan. Het tweede deel van de dag hebben we namelijk gebruikt om vooruit te kijken. Met het strategisch beleid van de vereniging werden de droombeelden voor de komende jaren aangescherpt. Het eindresultaat van deze dag waren heldere richtinggevende uitspraken voor de komende 4 jaar. Een concrete opbrengst waar we in januari verder mee gaan bouwen aan een waardevol schoolplan.