Schoolanalyse ‘In beeld’

Projectinformatie

Schoolanalyse ‘op weg naar een nieuw schoolplan’

Een schoolanalyse is een inspirerende dwarsdoorsnede van alle ontwikkelingen binnen de school. Deze dwarsdoorsnede vormt de basis waardoor je als school perspectief krijgt op de komende jaren. Binnenkort weer een schoolplan schrijven? Dat is een goed moment om de thermometer erin te steken. Hoe staat de school ervoor? Wat zijn de opbrengsten van de afgelopen jaren? Is alles gerealiseerd zoals we dat bedacht hadden en ook beschreven hebben? Deze analyse of dwarsdoorsnede of tussenmeting gaat een helder en herkenbaar beeld opleveren waarin de opbrengsten, krachtbronnen, unieke kwaliteiten van dit team vastgelegd worden door ons. Een plaatje om van te genieten. Je opbrengsten vieren als team. En daarnaast geeft het een eerlijke en inspirerende doorkijk naar wat er nog ontwikkeld moet gaan worden. Wat kan nog groter gemaakt worden? Nog meer gewaardeerd worden? Wat wordt de focus? Waar zit de samenhang? Hoe borg je wat er nu ontwikkeld is?

Wij bieden een schoolanalyse op maat. In de terugkoppeling van onze analyse krijg je als team of MT helder zicht op de uitgangspositie van de school. We zoeken in deze analyse altijd naar het vliegwiel in deze school, dat wat de komende jaren een boost kan geven aan de ontwikkeling van deze school, op deze locatie, in deze situatie. Afhankelijk van de vraag bieden we ook het vervolg aan, bijvoorbeeld het samen ontwikkelen van een nieuw schoolmeerjarenplan, of het geven van een teamtraining, het begeleiden van ontwikkelteams of werkgroepen, coaching van het MT of individuele leerkrachten.