Lerende Organisatie

Het management team van OBS Ridderspoor begeleiden we in een traject om het leren op alle niveaus vorm te geven. Het vormen van een professioneel lerende organisatie waarbij het in de eerste plaats draait om het leren van de leerlingen. Het MT leert leiding te geven aan professionele leerkrachten door zicht te krijgen op de drijfveren van jezelf en die van de ander. Management Drives is daarbij ons instrument om inzicht te krijgen en te vergroten.