Ouders & School, samen sterk!

Een schooljaar lang optrekken met het team en de ouders van basisschool Smaragd in Zwolle, in hun wens om samen na te denken over hoe ze de onderlinge samenwerking kunnen versterken. Een duidelijk uitgesproken visie geeft dit traject focus en brengt een goed & inspirerend gesprek op gang tussen ouders en school over hun wederzijdse verwachtingen. Voor het team liggen aan het einde van het traject heldere besluiten in projectplannen klaar waar ouders hun waardering voor uitgesproken hebben. Dit geeft nieuwe flow in de hele school.