Leiding geven aan een IKC

De samenwerking tussen school en kinderopvang biedt prachtige kansen om kinderen in bevlogenheid te laten leren. Het goed vormgeven van en leidinggeven aan Integrale Kindcentra is voor veel besturen en directeuren een vraagstuk. De leergang leidinggeven aan een IKC helpt schoolleiders om vanuit hun rol te sturen op succesvolle IKC-vorming. De leergang is geregistreerd bij het schoolleidersregister en wordt in samenwerking tussen tallentaa en de Marnix-academie aangeboden bij Penta Nova.