Audit & zelfevaluatie

PCO Gelderse Vallei wil investeren in een systeem van auditing en zelfevaluatie gebaseerd op de verandering in hun organisatie van piramide naar pannenkoek. Dat betekent voor hen vanzelfsprekend dat audits en zelfevaluatie door scholen zelf vormgegeven wordt, met inbreng van teamleden. Een pilotgroep van 4 basisscholen roept onze expertise op dit gebied in. De start vormt het maken van een eigen kijkwijzer op basis van een gedeelde visie. Vervolgens trainen wij de deelnemers in een korte, stevige cursus hoe je de basisprincipes van waarderend onderzoeken hanteert in het verzamelen van informatie, het analyseren, waarderen en adviseren. Binnenkort start de 1e ronde met de uitvoering van zelfevaluatie&audits, waarna de 2e groep scholen zich laat scholen op dit punt.